Obezite ve Diyabet Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Sakçak