Tiroit kanseri için atom tedavisi alan hastaların haftalarca tecrit edilmeleri artık gerekmiyor