Sağlık Haber

Kalp yetersizliği, Türkiye ekonomisine 7,1 milyar TL yük getiriyor

Gerçek yaşam verilerine dayalı araştırmalar, nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak artan kalp yetersizliği sorununun Türkiye ekonomisine 7,1 milyar TL yük getirdiğini gösteriyor. Kalp yetersizliğinin tetiklediği diyabet ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklar da maliyeti %60 artırıyor.

Türkiye’de nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak kalp yetersizliği sorunu yaşayanların sayısı giderek artıyor. ECONiX Araştırma, “Gerçek Yaşam Verileri ile Türkiye Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalık Maliyeti” başlığıyla Türkiye’nin farklı illerindeki 4 merkezden 4 bini aşkın hasta dosyası üzerinden gerçekleştirdiği analizin raporunu yayınladı. Rapor, Türkiye’de kalp yetersizliği sorununun hem kamu geri ödeme kurumu T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık hizmet sunumu yapan T.C. Sağlık Bakanlığına hem de genel olarak ekonomiye getirdiği maliyet yükü ve işgücü kaybını verileriyle ortaya koydu. Gerçek yaşam verilerine dayanması nedeniyle Türkiye’de bir ilk olarak gösterilen raporda, kalp yetersizliği sorununun yarattığı doğrudan ve dolaylı ekonomik yük 7,1 milyar TL olarak hesaplandı. Bu rahatsızlığın tetiklediği obezite, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavi maliyetlerini %60 artırdığı belirtildi.

1,6 milyon kalp hastasının 977 bin 286’sı ölüm riski altında

ECONiX Araştırma’nın raporunda, kalp yetersizliği sorununun yarattığı 7,1 milyar TL’lik maliyetin 6,8 milyar TL’lik kısmının kamu tarafından karşılandığı belirtildi. Raporda şu tespitlere yer verildi: “Türkiye`de tedavi gören 1,6 milyon kalp yetersizliği hastası bulunuyor. Hastaların %60’ına karşılık gelen 977 bin 286’sı ileri düzey ve yenilikçi tedavilere ihtiyaç duyuyor. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği teşhisi konulan bu hastalar, maliyetlerden en büyük payı alıyor. Bu hastaların tedavi edilememesi ölümcül sonuçlara neden oluyor.”

Hastaların yarısından fazlası diyabet ve böbrek yetmezliği yaşıyor

Kalp yetersizliği hastalığının yatarak ya da ayakta tedavilerde Türkiye’ye ciddi bir ekonomik yük yarattığını belirten ECONiX Araştırma proje ekibinden Uzm. Mustafa Kurnaz, rapora ilişkin şu değerlendirmede bulundu: ”Kalp yetersizliği sorunu yaşayanların toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık %2. Bu oran 65 yaş üstü kesimde %5-9 arasında değişiyor. Kalp yetersizliği sorunu yaşayan hastaların yarısından fazlasında obezite, kronik böbrek, diyabet, hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon gibi rahatsızlıklar görülüyor. Bu durum da maliyetleri %60 artırıyor. Raporda incelediğimiz 4 bini aşkın dosyaya göre, ayakta tedavi gören bir hastanın yıllık maliyeti 6 bin 335 TL’yi, yatarak tedavi görenlerinki ise 3 bin 793 TL’yi buluyor.” Araştırma proje ekibinden Uzm. Selin Ökçün değerlendirmesinde ”Diyabet ve böbrek yetersizliği yaşayan hastaların ayakta tedavi maliyeti 9 bin 494 TL olarak hesaplandı. Yatarak tedavilerde bu tutar, 10 bin 394 TL’ye çıktı. Beklenen bu maliyet farkları hastalık yönetiminde önem arz etmektedir.“ olarak belirtti.

ECONiX Araştırma Yönetici Ortağı Dr. Güvenç Koçkaya raporla ilgili değerlendirmesinde ”TUİK verilerine göre gerçekleşen ölümlerin ilk sırasında %36 ile dolaşım sistemi hastalıkları gelmekte. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye toplumunda kalp krizi veya kalp rahatsızlığına bağlı göğüs ağrısı veya inme geçirme oranı %5 civarında. Toplumda önemli bir etki yaratan düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında gözlenen tedavi maliyeti artışı önemli bir bulgu. Bu nedenle gerek hekimlerin gerek kamuda sağlık bütçesi yöneten karar verenlerin düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında diyabet ve böbrek yetmezliğine yönelik daha koruyucu tedavileri tercih etmelerinde fayda olabilir.“ dedi.

Proje araştırıcılarından ve Aritmi Sağlık Grubu hekimlerinden Doç. Dr. Kerem Can Yılmaz; klinik anlamda düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastaların sağlık sonuçlarında diyabet ve böbrek yetersizliği gibi eşlik eden hastalıkların önemli olduğunu ve tedavi planlamasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İşgücü kaybı maliyetleri de yükseliyor

Kalp yetersizliği rahatsızlığının yarattığı işgücü kaybının da belirlendiği raporda düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında ortalama hasta başı işgücü kaybı 896 TL olarak bulunurken hastada ek olarak diyabet ve böbrek yetmezliği bulunması durumunda bu maliyet 1.276 TL’ye çıkmaktadır. Kalp yetersizliği hastalarının %60’ını oluşturan düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği teşhisi konulan hastalar açısından bakıldığında, bu maliyetin hasta başına ayakta tedavilerde 483 TL, yatarak tedavilerde ise 2 bin 604 TL olduğu bulgusuna ulaşıldı.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir