Üroloji

Mesane Tümörleri

Genitoüriner sistemde en sık görülen tümörlerden olup erkekte kadına oranla 3 kat fazla görülür.

ETİYOLOJİ: Çeşitli faktörler altında mesane epitelyum hücrelerinin malign değişim göstermesi ile ortaya çıkar.Hastaların %30-50 si sigara içenlerdir.Kimyasal ajanlarla uğraşanlar,lastik ve deri sanayi işçileri risk altındadır.Uzun süredir tedavi edilmeyen
Mesane taşları da risk faktörlerindendir.

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sert
Prof. Dr. Mehmet Şevki Sert

KLİNİK BULGULAR : Hataların % 85-90 ‘ı idrarda kanama ile başvururlar.Bunun dışında sık idrara çıkma,idrar yaparken yanma belirtiler arasındadır.Çok gecikmiş olgularda bir veya iki taraf idrar kanalı tıkanabilir ve buna ait belirtiler görülebilir.

LABARATUVAR BULGULARI : İdrar tetkikinde kan hücreleri görülür.USG de tümör saptanabilir,çok küçük tümörler USG de görülmez.Tomografi ile tümörün mesane duvarına,çevre lenf nodlarına veya uzak organlara metastazı görülebilir.

TANI VE TEDAVİ : Mesane tümörü tanısı sistoskopi ile birlikte yapılacak TUR biopsi ile konur zaten küçük tümörlerin tedavisi bu şekilde tamamlanır.Mesane tümörlerinin tedavisi yüzeyel ve derin olarak tümörlerde farklıdır.

Yüzeyel Tümörler : Sistoskopi ve TUR sonrası alınan patolojik örnek sonucuna göre ya bu tedavi yeterli bulunur ve veya intravezikal kemoterapi,BCG tedavisi tedaviye eklenir.

Derin Tümörler : Bunlardan uygun olanlara parsiyel sistektomi(mesanenin o kısmının çıkartılması) veya tamamının çıkartılması(total sistektomi) ameliyatları yapılır.Mesane çıkartıldıktan sonra ya Konduit diversiyon(İdrar kanalları bir barsak parçasına bağlanır, barsak cilde ağızlaştırılır ve hasta torba kullanır) ya da Kontinent Diversiyonyapılır.(Bunda da idrar kanalları barsaktan oluşan bir mesaneye bağlanır hasta kendi taktığı sonda ile bu mesaneyi günde 3-4 kez boşaltır)

Radyoterapi : bazen ameliyat edilen hastaya ek tedavi olarak bazen de uzak metastazlar nedeniyle ameliyat edilemeyen hastalara verilir.

Kemoterapi:Bazen cerrahi tedaviye ek olarak sistemik kemoterepi verilmesi gerekmektedir bunlar mesane çevresindeki lenf nodülleri tutulmuş olanlar veya cerrahi uygulanmış ancak nüks görülen hastalardır.

İZLEM : Hastalar operasyon sonrası 3 er aylık kontrollere gelirler.Yüzeyel mesane tümörlü hastaların sistoskopik kontrol yapılır.Bu aralıklar 2.yılda 6 aya 3.yıl ve sonrasında 1 yıla çıkar. 5 yıl sonrasında bir sorunu olmayan hasta takipten çıkartılır.

KORUNMA : Hastaların kesin olarak sigara içmemeleri içilen ortamda bulunmamaları,hetyürlü boya içeren yiyecek ve içeceklerden toksik madde bulunan ortamlardan uzak kalmaları önerilir.


MESANE TÜMÖRLERİ SORU CEVAP


Soru 1 :Mesane Tm(tümör) ne tür belirtilerle ortaya çıkar?
Cevap 1 :En sık görülen belirti idrarda kanamadır.Bunun yanı sıra idrar kanallarının tek veya iki taraflı tutulmasına bağlı ateş,böğür ağrısı veya üre yükselmesi görülebilir.

Soru2: Hangi kişiler risk altındadır?
Cevap 2: Sigara içenler,deri ve boya sanayinde çalışanlar,aşırı katkı maddeli gıda tüketenler risk altındadır.

Soru3 :Bu tümörleri ne gibi tanı yöntemleri ile tanıyabilirsiniz?
Cevap 3 :Tanıda ultrasonografi idrar tetkiki yararlıdır.Bazı merkezler idrar sitolojisi yaparak da tanı koyabilir ancak bu her yerde yapılabilecek ucuz bir yöntem de değildir.Kesin tanı için sistoskopi ve bu esnada alınacak biopsi çok yaralıdır.Tomografi ve MR lokal ve uzak yayım olup olmadığının gösterilmesi açısından kullanılır.

Soru4: Tedavi metodları nelerdir?
Cevap 4:Yüzeyel ve derin tm tedavisi farklıdır.Yüzeyel tm de TUR dediğimiz kapalı ameliyatla tm dokusu mesaneden kazınır.Bazen buna mesane içine verilecek kemoterepötik ajan veya BCG aşısı eklenebilir.
Derin Tm ki bunlar mesanenin kas tabakasını tutan tm dir.Bunlarda mesanenin kısmen (parsiyel sistektomi) veya tamamen (total sistektomi) ameliyatları yapılır.Mesanenin tamamen çıkartıldığı olgularda ya ileal konduit diversiyon (İdrar kanalları bir barsak parçasına bağlanıp bu da cilde ağızlaştırlır) ya da kontinent diversiyon( İdrar kanalları barsaktan oluşturulan yeni mesaneye bağlanır) hasta bu yeni mesaneyi kendi kendine taktığı sonda ile boşaltır.

Soru 5 : Bu hastaların izlenmesi nasıl olur?
Cevap 5 :Yüzeyel mesane tm hastaları ilk yıl 3 ayda bir,2. Yıl 6 ayda bir 3. Yıl ve sonrası yılda bir sistoskopik kontrollarla izlenirler.Bu arada hiç nüks olmazsa 5. Yılda takipten çıkartılırlar.
Derin tm hastalar ise ilk 3 aylık kontrol sonrası6 aylık izlemlerle kontol edilirler nüks olmazsa bunlar da 5. Yılda takipten çıkartılırlar.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu