Beslenme ve Diyet

Obezite Nedir, Tedavisi Mümkün müdür?

Obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori), harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin de vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Obezitenin Sebepleri Nelerdir?

Obezitenin temel olarak ana sebebi; kişinin harcadığı kaloriden daha fazla kalori almasıdır. Aşırı ve yanlış beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği obezite için en önemli nedenler olarak kabul edilse de genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik sebepler de obeziteye neden olmaktadır.

Obezite Son Yıllarda Neden Arttı?

Obezitenin artış seviyesi incelendiğinde, obezite 1975 yılından bu yana dünya çapında üç kat artmıştır. Günümüzde dünya nüfusunun %13’ü obez olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise obezitenin oranı %22,6 olarak belirlenmiştir. Son yıllarda fazla yağ içeren yoğun gıdaların tüketiminde yüksek oranda bir artış yaşanması, şehirlerdeki kentleşme nedeniyle fiziksel aktivitelerin azalması ve genetik olarak obezitenin aktarımının artması gibi nedenlerden dolayı, obezite hastalığında büyük bir artış yaşanmıştır.

Obezite Nasıl Değerlendirilir?

Obezite vücut kitle indeksi dediğimiz kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metrekare cinsinden boy uzunluğuna oranı ile ölçülür (Kg/m2). Buna göre; vücut kitle indeksi 30-34.9 arası olan kişiler obez, 35-39.9 arası olanlar ağır obez, 40 üstü olanlar morbid obez olarak sınıflandırılırlar.

Obezitenin Neden Olabileceği Hastalıklar Nelerdir?

Obezitenin en sık sebep olduğu hastalıklar; şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalıkları, toplardamar hastalıkları (varis gibi), astım, uyku apnesi, reflü, eklem hastalıkları, polikistik over sendromu, metabolik sendrom, karaciğer hastalıkları, kolesterol yüksekliği, migren, idrar kaçırma şeklinde sıralanabilir.

Obezite Tedavi Edilebilir Mi?

Obezite tedavi edilebilen bir hastalıktır. Fakat obezite kişide oluşmadan önce önlemini almak ve obeziteden korunmak önem taşımaktadır. Obezite tedavisi, hastanın bu konudaki kararlılığını ve katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezite tedavisi için kullanılan yöntemler beş grup altında toplanmaktadır. Bu yöntemler; tıbbi beslenme (diyet), egzersiz, davranış değişikliği, farmakolojik ve cerrahi tedavi olarak sıralanabilir.

 Kimlere Obezite Cerrahisi Uygulanabilir?

Obezite cerrahisinin uygulanabilir olması için, belirlenmiş kurallar mevcuttur. Kısaca bunlar; önceden kilo vermek için cerrahi dışı başarısız girişimlerin olması, vücut kitle indeksi ≥ 40 kg/m2 veya vücut kitle indeksi ≥ 35 kg/m2 olup; hipertansiyon, diyabet ve benzeri hastalıkların olması başlıca ameliyat kriterleridir. Bunun yanında operasyon yapılacak hastaların ameliyat sonrası takiplerini düzenli yaptırabilmesi, diyet ve ilaçlarını düzenli kullanabilmesi şartları aranır.

 Hastalarda ağır kalp ve akciğer hastalığı olması, alkol veya madde bağımlılığı, obeziteye neden olabilecek endokrin bir hastalığın bulunmasının yanı sıra kontrol edilemeyen psikiyatrik hastalıklar ameliyat için engel teşkil eder.

Obezite Cerrahisi Sonrası Verilen Kilolar Geri Alınır Mı?

Dünya çapında yapılan çalışmalarda ameliyattan sonraki onuncu yılda ameliyat geçiren kişilerin yüzde 80’i ideal kilolarını korumaktadırlar. Kişilerin yüzde 18’i ideal kilolarının üç-beş kilo gibi üstünde bulunurlar. Yüzde 1’lik küçük bir grup ise ameliyat öncesi eski kilolarına dönmektedirler. Bu oranlar ayarlanabilir mide bandı ve gastrik plikasyon dışındaki tüm ameliyat yöntemlerinde benzerlik göstermektedir. Ayarlanabilir mide bandı ve gastrik plikasyon ameliyatlarının başarı oranları daha düşüktür.

Obezite Cerrahisi İçin Kilo ve Yaş Sınırı Var Mıdır?

Ameliyat için yaş sınırı 18-65 yaş arasıdır. Ameliyat için kilo sınırı yoktur.

Daha Fazla Göster
Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir cevap yazın