Psikiyatri – Ruh Sağlığı

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu; Başkalarının haklarına karşı yaygın bir saygısızlık davranış tutumlarını içerir. Anti sosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde, 15 yaşından itibaren, genellikle okuldan kaçma, evden kaçma, hırsızlık yapma, yalanlar söyleme, kundakçılık ve ergenlik dönemi itibariyle kasıtlı şekilde mal ve mülkün tahrip edilmesi gibi benzeri semptomların varlığı mevcuttur. Bu bireylerde tutarsız bir çalışma, kanunları çiğneme, huysuzluk ve fiziksel olarak saldırgan olma, borca girme, kaygısız olma yüksek derecede dürtüsel davranma ve ileriye dönük planlamalardan kaçınma gibi sorumsuz davranışlar mevcuttur. Anti sosyal kişilik bozukluğu olan bireyler doğrulara önem vermezler ve yanlış yaptıkları için az pişman olurlar.  Antisosyal Kişilik Bozukluğu; erkeklerde kadınlara oranla daha fazla saptanır. Bu oranlar yaşlılara oranla gençlerde daha yüksektir. Bazı bireylerin olgunlaşma süreci ile semptomlardan sıyrıldıkları da gözlemlenmiştir.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE ANTİ SOSYALLERİN ÖZELLİKLERİ:

Tanının konulabilmesi için birey en az 18 yaşında olmalıdır ve 15 yaşından daha önce davranış bozukluğunun çeşitli durumları görülmelidir.

1.Tutuklanmalarına yol açabilecek hareketler ve davranışlarda devamlı şekilde bulunur, kanunlara ve toplumsal davranış şekillerine uygun davranmazlar ve saygı göstermezler. Genellikle suç işler ve tutuklanırlar. Yan kesicilik, hırsızlık, tetikçilik, çek-senet tahsilatı, haraç alma, gasp, uyuşturucu ticareti, çıkar amaçlı çete kurma gibi suçları tekrar tekrar işleyen kişilerin önemli bir bölümü, antisosyallerdir.

2. Devamlı bir şekilde yalan söyleme, takma adlar kullanma veya kişisel çıkarı, zevki için diğer insanları aldatma ile birlikte dürüst olmayan tutumlar gösterirler. Eğlenmek amacıyla yalan söylerler, yalan hikayeler, anılar anlatırlar. Yalan söylemek konusunda beceriklidirler, çok kolay ve rahatlıkla yalan konuşabilirler. Yalanları ortaya çıktığı zaman ise pişmanlık duymazlar. Yine farklı yalanlarla, yalanlarını saklamaya uğraşır veya yalanlarını temellendirmeye uğraşırlar.

3. Dürtüsel davranırlar ve geleceğe yönelik planlar yapmazlar. İstedikleri şekilde istedikleri zaman davranmak isterler. Güce ve nüfuza sahip olmak veya intikam dışında, uzun vadeli amaçları yoktur. Hedef ve idealleri bulunmaz. Anlık hevesler için, kendilerine yönelik zararlı olsa bile, içlerinden geleni yaparlar.

4. Devamlı şekilde kavga, dövüşler veya saldırılarla birlikte olmak üzere, öfke ve saldırganlık davranışı gösterirler. Kolay bir şekilde sinirlenir ve çabuk kavgaya tutuşurlar. Özellikle, küçük görülme veya kendi isteklerini elde edememe, kontrolü kaybetmelerine neden olabilir. Örneğin trafikte ya da sokaklarda ufak bir olaydan, tanımadığı insanları yaralayan ya da öldürenlerin çoğu antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerdir.

5. Kendisinin ve diğer bireylerin güvenliği için umursamazdırlar. Tehlikeli sonuçlara neden olabilecek faaliyetlerde bulunabilirler.

6. Bir işin devamlılığını getirememe veya mali sorumluluklarını tekrar tekrar yerine getirmeme ile birlikte, devamlı bir şekilde sorumsuz davranışlar gösterirler. Sorumsuz davranışlar için örneğin; borç alır geri ödemezler, taksitle alışveriş yapar, taksitleri ödemezler; kiralarını, elektrik paralarını, faturalarını ödemezler. Sosyal rollerini yerine getirmezler. Eş ve çocuklarıyla ilgili davranmazlar, eş ve çocuklarının bakımını ihmal ederler. Yakınları hasta olmasına rağmen onları doktora götürmeyip, paralarını içkiye, kumara vb. harcayabilirler. Çoğu konu ve durumda, öncelik olarak kendilerini düşünür, yakınları da dahi olsa, başkalarının sorunlarına yönelik duyarlılık gösteremezler. Kimseye yardım etmemelerine ve duyarlılı göstermemelerine rağmen diğer insanlardan yardım ve ilgi bekler.

7. Başkalarına yönelik zarar vermiş, kötü davranmış veya başkasından bir şey çalmış olmasına rağmen, ilgi ve alakasız olma veya yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar getirerek, vicdan azabı çekmezler. Genellikle her durumda kendilerini haklı görürler.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir