Girişimsel Radyoloji

Cyberknife Teknolojisi

Yüksek dozda radyasyonun stereotaksik olarak tanımlanmış hedef alan içine oldukça hassas bir biçimde verilirken, hedef sınırlarının dışında ani doz düşüşü yaratarak diğer normal organların radyasyonun akut ve uzun vadeli toksik etkilerinden korunmasını sağlayan tedavi tekniğine stereotaksik radyocerrahi adı verilmektedir. Günümüzde bu tekniği uygulayan en önemli cihazlardan biri Cyberknife cihazıdır.

Cyberknife M6 ile vücudun her bölgesindeki tümörler kolaylıkla tedavi edilebilir. Beyin içi lokalize olmuş iyi ve kötü huylu hastalıklarda, spinal, baş boyun, akciğer, pankreas, karaciğer, böbrek üstü ve prostat yerleşimli tümörlerde Cyberknife M6 tedavisi oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Konvansiyonel sistemlere göre hasta konforunu sağlayan yapısı ve kolay uygulamaları ile günümüzde stereotaktik radyocerrahiye dedike nadir cihazlardan biridir.

Günümüzde Cyberknife M6 neden en etkin radyocerrahi cihazlarından biridir?

Hassas robotik yapı

Cyberknife M6 oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder. Robot üzerine yerleştirilen doğrusal hızlandırıcı ile tümörün şekline göre farklı alan boyutlarında radyasyon üretir. Robot 6 farklı eksende hareket etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle özellikle kritik organlara yakınlığı olan tümörlerde robotik kol sayesinde birçok farklı noktadan ışın göndererek mükemmel doz dağılımları elde edilebilir.

Görüntü güdümlü tedavi

Radyocerrahide tedavi öncesinde ve tedavi sırasında lezyonun kendisini ve yerini belirlemek çok önemlidir. Yerleşim yeri tam belirlenmeden yapılan raduyocerrahi uygulamaları çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Cyberknife M6 sisteminde bilgisayar asistanlığında görüntü takibi yapılarak hastanın istenilen bölgelerine yüksek hassasiyetle ışın gönderilir ve tedavi sırasında mevcut seansın hassasiyetini ve doğruluğunu azaltacak hasta bazlı en küçük hareketler dahi sistem tarafından dedekte edilerek düzeltmeleri yapılır. Bu nedenle özellikle kraniyal uygulamalarda rijit frame sistemlerine gerek olmayıp basit plastik maske düzenekleriyle hasta rahatlıkla tedavi edilebilmektedir.

Solunum Takibi

Cyberknife M6 sisteminin en önemli özelliklerinden birisi solunumu takip edebilmesidir. Özellikle toraks ve abdominal yerleşimli tümörler (örnek: Akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek üstü bezi, vs) solunuma bağlı hareket ederler. Hareket eden lezyonları ışınlamak oldukça zordur. Bu nedenle özellikle tedavi esnasında hareketin takibi için özel tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Konvansiyonel cihazlar ile yapılan uygulamalarda rijit sabitleme araçları kullanılmakta ve harekete bağlı yer değiştirmeyi kapsayacak şekilde geniş marjinli tedavi alanları oluşturulmaktadır. Bazı uygulamalarda ise hastanın nefes tutması sağlanarak tümör hareketsiz hale getirilmeye çalışılmakta fakat bu durumda da hasta konforu bozulmaktadır.

Cyberknife M6 tedavi cihazında bunların hiçbirine gerek yoktur. Hastanın göğüs bölgesine koyulan özel bir aparat ve infrared kamera yardımıyla hastanın dış göğüs hareketi monitörize edilebilmekte ve iç tümör hareketiyle korele edilebilmektedir. Böylece robot tedavi esnasında tümörü takip edebilmekte veya başka bir deyişle robot hastanın nefes alışını kopyalayarak hasta ile birlikte nefes alıp verebilmektedir. 

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir