Gebelik ( Hamilelik )

Fetal Kalpte Hiperekojen Odak

Fetal kalpte, kalbin papiller kasının ekojenitesindeki artma sonucu oluşan durumdur. Ultrasonografide kalbin içinde parlak beyaz odak şeklinde görüntü ile tanı konur. Kalbin sol ventrikülünde (karıncık) çok daha sık görülür. Genellikle çapı 3 mm’den daha küçüktür.

Op. Dr. Alparslan Demir
Op. Dr. Alparslan Demir

Tanı: Tanı ultrasonografi ile kolaylıkla konuabilir. Kalbin içinde parlak beyaz renkli odak görünümü mevcuttur. Hiperekojen odak, kemik parlaklığındadır. Sol ventrikülde görülme sıklığı sağ ventriküle göre 4 kat daha fazladır. İki taraflı hiperekojen odak görülme sıklığı ise yaklaşık %5 kadardır.

Klinik Önemi: Hiperekojen odak kalp içindeki normal papiller yapıda mineralizasyonun artması sonucu oluşur. İkici trimesterdeki fetuslarda görülme sıklığı yaklaşık %3-4’tür. Bütün gebeliklerde bu sıklıkla görülürken Trizomi-21 (Down sendromu) olgularında %18, Trizomi-13 olgularında ise %39 sıklıkla görülür. Özellikle ilave başka anomaliler varsa Trizomi-21 ve Trizomi-13 görülme sıklığı artar. Bu nedenle kalpte hiperekojen odak tanısı konduğunda ek anomali olup olmadığı dikkatlice aranmalıdır. Eğer kromozomal anomali düşündüren başka bir ultrasonografi bulgusu tesbit edilir ise gebe yüksek riskli kabul edilir ve amniosentez veya kordosentez ile kromozom analizi gerekir. Ek anomali tesbit edilmez ise gebe kromozom anomalisi açısından düşük riskli kabul edilir. Düşük riskli gebelerde Trizomi-21 riskinin yaklaşık 1.8 kat arttığı söylenebilir

Prognoz: Fetusta hiperekojen odak dışında ek anamali görülmezse prognoz iyidir. Kromozom anomalisi olmadığı taktirde, saptanan hiperekojen odak oluşumunun fetusta sorun oluşturmadığı söylenebilir. Bu bebeklerin, hayatlarının kalan dönemlerinde bu oluşumdan dolayı genel sağlıklarında herhengi bir sorunla karşılaşması beklenmez.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu