Nöroloji-Beyin, Sinir Sağlığı

Kistikintraserebral görüntüleme örneği ile başvuran multiple skleroz hastalığı

Uzm. Dr.Fettah Eren

Multipl skleroz (MS) tanısında ve ayırıcı tanısında bazı olgularda çeşitli güçlükler yaşanmaktadır. Klinik belirti ve bulgular yanında, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi ve uyarılmış potansiyeller tanıyı kesinleştirmek için önemlidir. Tüm bunlara rağmen bu testlerin tanısal duyarlılık ve özgüllüğü sınırlıdır. Elli yedi yaşında tavuk çiftliği işletmecisi olan erkek hasta, 35 gün önce başlayan sağ yüz yarısında uyuşma ve denge bozukluğu yakınması ile başvurdu. Sağ yüz yarısında objektif hipoestezi ve sağda Babinski bulgusu saptandı. Beyin MRG incelemesindeki; 2 cm çapında, halkasal kontrast tutulumu olan homojen lezyon öncelikle kistik bir oluşumu düşündürdü. BOS ve görsel uyarılmış potansiyel neticesinde hastanın MS olduğu anlaşıldı. Bu hastaların klinik ve nörogörüntüleme ile takibi ayırıcı tanıda değerli bilgiler sağlayabilmektedir.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir