KBB (Кulak Burun Boğaz)

Kulak çınlaması ( tinnitus tedavisinde yeni r-tms tedavisi

Dünyadaki tinnitus tedavilerinde en son tıbbi gelişmelerle sunulan yeni tedavi şekli olan r-TMS (Repetitive transcranial magnetic stimulation) yöntemini çınlama tedavisinde birimimizde uygulamaya başladık.. Ayrıca tedavi öncesinde yeterli tanının sağlanabilmesi için yeni olan pek çok tanı yöntemini kullanmaktayız bunlardan bir tanesi de rutin olarak uyguladığımız , FMRI görüntüleme işlemleri ve diğer tetkiklerle tinnitusu ( çınlama – uğuldamayı ) oluşturan noktaları tespit edebilmemiz mümkün olabilmektedir. Kapsamlı çalışma grubumuz tinnitusu ( çınlama – uğuldaması ) olan hastalara yüksek derecede başarılı tedaviler sunabilmektedir.

Tinnitus ( çınlama – uğuldama ) toplumda yaygın şekilde gözlemlenmektedir. Ülkemizde de her on kişiden birinde veya ikisinde çınlama şikayeti olduğu düşünülmektedir.

Tinnitus ( çınlama – uğuldama ) tedavileri için geçmişte pek çok yöntem denenmiş bunun yanı sıra klasik ilaç ileride dahil yeterli sonuç elde edilememiştir. Tinnitusta ( çınlama – uğuldamada ) r-TMS önemli etkili bilimsel bir tedavi şeklidir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında başarı oranı çok yüksektir. Ayrıca kişilerin kendileri tarafından uyguladıkları alternatif tedavilerde de yeterli sonuç elde edilememektedir. Ayrıca kişiler sıklıkla hekimler tarafından ‘’ tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın’’ gibi klişeleşmiş ifadelerle karşı karşılaşmaktaydılar. Son gelişen bu tedavilerle ve yenilikler bu ifadeleri anlamsız kılmıştır. Kulak çınlaması tedavi edilebilir hastalıklar içine girmiştir.

Tıpta son yıllardaki gelişmeler ile r-TMS, Tüm dünyada önemli tıp dergilerinde sonuçları yayımlanarak kabul görmüştür.

Tinnitusda ( çınlama – uğuldamada ) yeni yöntemi ( r-TMS yöntemi) uygulamaya başlayalı üç yıl oldu. Pek çok hastamızdan başarılı sonuçlar ile tedavilerini sağladık. Bu yeni yöntem, Eski klasik tedavilerle kıyaslandığında tedavi başarısı çok daha yüksek olmaktadır.Klasik tedavilerde maksumum tedavi oranı % 5 başarı sunarken r-TMS yöntemi ile bu oran % 70 lere ulaşmaktadır. Kulak çınlaması olanların bu hastalığı tolere edebilecek düzeye gelmeleri veya bu hastalıktan kurtulmalarını artık sağlanabilmektedir.

Yeni r-TMS tedavisi nedir?

Op. Dr. Ahmet ŞIRIN

r-TMS’nin açılımı, Repetitive transcranial magnetic stimulation demektir. Çalışma prensibi olarak r-TMS cihazında oluşturulan manyetik alan, Kulak bölgesin ve beyin hücrelerine bir akım iletir. r-TMS ile oluşan manyetik akım işitsel alanlarda ( Kulaktan beyindeki işitme merkezine) yer alan sinir hücrelerinin, hücresel aktiviteleri düzenler.

Anatomik yapı olarak İşitme yolları kulaktan başlayıp beyindeki son noktası olan beyinde bulunan temporal lop’a kadar uzandığı ve auditory cortex ( işitme merkezi) olarak adlandırılan bölgenin aynı bir bilgisayarın işlemcisi ve hard diski gibi çalıştığı akıldan çıkarılmamalıdır. İşte tüm bu sistem sınırlı açıdan değil, bir bütün olarak bakıldığında ve gerekli tetkikler yapıldığında tinnitus yaratan nedenler kolayca tespit edilebilir. Sinir hücreleri nöron fiberi olarak adlandırılan dizilimlerle beyindeki işitme merkezine kadar uzanır. Her bir fiber uzantı üzerinde pek çok hücre bir araya gelerek bu uzantıları sağlar. Sinir hücrelerinin – 70 mili voltluk bir enerji uyarımı ile iletileri hücreden hücreye beyindeki merkezlere taşıdıkları bu gün için bilinen bir bilimsel gerçektir. İşte tinnitusta hücre hasarı veya aktivite bozulması çınlamanın belli başlı nedenlerindendir. Pek çok tinnitus yapan neden olmasına rağmen, Özellikle bu tip tinnitus nedenleri sıklıkla rastlanan nedenlerdendir. Bu bozulan noktalardaki elektrik aktivitelerini düzenleyebilme yetisi r-TMS adı verilen cihazla sağlanabilmektedir. r-TMS ile İç kulakta, beyinde işitsel merkezlerde hücrelerin elektriksel aktiviteleri düzenlenir ve hücrelerin normal çalışma düzenlerine döndürme işlevini sağlamaktadır.

r-TMS tedavisi nasıl uygulanır ve prosedürümüz ?

Öncelikle tinnitus neden olan sorun tespit edilmelidir. Tinnitusta muayene ve anemnez sonrasında hastalarımızı 3 ayrı ankete tabi tutup durumları hakkında ön bilgi sahibi olmaktayız. Bu anketlerden THI (Tinnitus Handicap Inventory), VAS( Visual Analogue Scales), Beck Depression Inventory anketlerini tedavi öncesi ve tedavi sonrası uygulamaktayız. Tetkik aşamalarından sonra durumu belirlenmiş hastalarda, r-TMS tedavisi almasına karar verilirse, kişi bu tedavi için zaman ayırması gerekir. Tedavi genellikle günlere bölünerek 10 seans süren ardışık tedavi şekli uygulanır. Hastalığın nedeni, şiddeti, süresine göre değişik uygulama şekilleri vardır. Bizim uygulamamızda süreç tetkiklerle beraber 12 ile 14 gün arasında değişmektedir. Her bir seans ortalama 20-35 dakika kadar sürmektedir. Bu işlem hasta bir koltukta oturur ve uyanık halde iken uygulama yapılır. Ağrı sızı vermez. Çok nadir uygulama noktasındaki akımın geçiş bölgesinde bulunan kasların etkileşimi bağlı geçici bir baş ağrısı oluşabilmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra hasta işine dönebilir.

r-TMS cihazının çalışma ve etki mekanızması nasıldır?

r-TMS cizhazının gelişim süreci 50 yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar sonucunda oluşmuş cihazdır.İlk versiyon cihazlar TMS olarak tedavilerde yerini almış, sonrasında cizhazlar zaman içinde gelişerek düşük başarılardan günümüzde r-TMS versiyonu olarak yüksek başarılara çıkılmıştır. İlk çalışmalar ve ilk versiyon cihazlarda % 30 – 40 iken, Günümüzde cihazın son versiyonu olan r-TMS cihazı ile tıbbi literatür dahil % 75 lere kadar başarı yakalanmıştır. Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. Tinnitus bölgeleri tespit edilip uygulamalar belirlenen alanlara yapılmalıdır. Çalışma prensibi olarak r-TMS ’de oluşturulan manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollarda ve Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerine ulaşır Kulak bölgesin ve beyindeki işitsel merkez hücrelerine bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan ve dezorganize aktivite bölgelrinde bozulan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Aktivitesi düzelen hücreler normal çalışan yapılar haline gelir. Anormal olan çınlaması sesi bu aktivitelerin normale gelmesiyle azalmakta ve kaybolmaktadır.

r-TMS uygulamasını yan etkisi var mıdır?

r-TMS uygulamasının hem vücüt hem de beyin açısından yan etkisi yoktur. Yan etkiler açısından çok yönlü tıbbi çalışmalar yapılmıştır. Herhangi bir yan etkisi gözlemlenmemiştir. Zaten bozulan aktiviteleri yerine getiren ve tekrar kazandıran bir cihazdır. Özellik açısından farklı olan bu yararlı manyetik akımlar vücuda zararsızdır. Hamilelerde, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi önemli hastalıkları olanlarda güvenle kullanılabilir. Bazı durumlarda uygulamada kısıtlamalar vardır bunlar; Beyin anevrizması olupda metal klips kullanılanlar ( plastik klipler hariç), Epilepsi ( sara ) hastalığı olanlar, Boyun veya beyindeki metal stentler, Kulak ve gözlerinde metalik implantlar ( biyonik kulak gibi), Kafanın içinde bulunan şarapnel ya da kurşun parçaları, Metalik veya manyetik duyarlı mürekkeple yüz dövmeleri, Kafaya veya içine implante edilen diğer metal aperey taşıyan hastalar. 

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir