Kanser & Onkoloji

Alkol tüketimi , belli tip meme kanserinin artışına neden olmaktadır

Ulusal Kanser Enstitüsü Bildirisinde yayınlanan bir araştırmaya göre alkol lobuler tip ve hormon reseptör-pozitif meme kanseri riskini arttırmaktadır.

Alkol tüketimi bütün meme kanseri tipleri için risk oluştursa da, çok az araştırma alkol kullanımıyla meme kanseri türü arasındaki ilişkiye değinmiştir. Bazı araştırmalarda alkol tüketiminin hormon reseptör-pozitif meme kanserine sebep olduğu vurgulansa da, çok azı meme kanserini histolojik olarak incelemiştir. Tümörün kanallardan mı (duktal) yoksa süt yapan guddelerden mi (lobular) olduğuna bakılmamıştır.

Akolün meme kanserinin türlerini nasıl tetiklediğini anlayabilmek için, Fred Hutchinson Kanser Araştıma Merkezi Doktoru Christopher I. Li, ve arkadaşları 1993 ve 1998 yılları arasında yapılan Büyük Kadın Sağlığı araştımasında incelenen 87.724 menapozda olan 50-79 yaşlar arasındaki kadınlar üzerinde bir gözlemsel araştırma yaptılar.

Op. Dr.Sevil Öz
Op. Dr.Sevil Öz

Araştırmacılar, Büyük Kadın Sağlığı Araştırmasında yer almış , kanser hastası 2,944 kadın üzerinde şu verileri incelediler: Tümör tipi ve hormon durumu, alkol tüketimi, demografik ve yaşam tarzı tipleri , ailesindeki hastalık ve doğurganlık geçmişi. Kadınlar, hiç alkol tüketmeyenler, az alkol tüketenler ve sürekli alkol tüketenler olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı. Alkol tüketenler ise kendi aralarında, haftalık alkol tüketimlerine göre haftada bir birim alkol tüketenden haftada 14 birim alkol tüketene kadar olmak üzere altı gruba ayrıldı.

Araştımacılar, alkol kullanımında lobuler kanser riskinin duktal kansere oranla daha yüksek olduğunu saptadı. Ayrıca hormon reseptör-pozitif meme kanserinin, hormon reseptör negatif meme kanserine oranla daha fazla görüldüğü ortaya çıktı. Bu sonuçlar hormon reseptör pozitif kanser riskinin alkol tüketimiyle alakalı olduğunu ve alkol tüketiminde lobuler kanserin daha fazla görüldüğünü bildiren önceki çalışmaları da doğruladı. Alkolün çeşidi risk faktörlerini etkilemedi.

Araştırmacılar, günde bir ya da daha fazla alkollü içki tüketen kadınlarda lobuler kanser rsikinde artış bulduklarını fakat duktal kanser riskinde bir fark göremediklerini belirttiler .(Bilinmesi gereken önemli bir bilgi,tüm meme kanserlerinin % 70 inin duktal olduğu sadece % 15 inin lobuler olduğu yani en sık görülen tipin duktal kanser olduğudur.) Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın kısıtlayıcı yönünün, kadınların alkol tüketimlerini sadece araştırmanın başında takip edebildiklerini, geçmiş ya da sonraki alkol tüketimleri hakkında kesin bir bilgi sahibi olamamaları olduğunu belirttiler.

Kaynak: Journal of the National Cancer Institute, online edition, August 23, 2010

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir