KBB (Кulak Burun Boğaz)Plastik ve Estetik Cerrahi

Kulak çınlamasında botox tedavisi

Çınlama kafa içinden köken alan ve hastayı özellikle sessiz ortamlarda oldukça rahatsız eden bir şikayettir. Genel toplumun % 17 si yaşlı topluluğun % 33 kadarı bu şikayetten müzdariptir. Ortalama olarak toplumda % 10 – 20 arasında görülür. Kronik devamlı çınlama, çalışma kapasitesini sosyal aktivasyonları ve uykuyu etkiler. Psikolojik etkileri ile hastanın ve hatta ailesinin yaşam kalitesini bozar. Bazı kişilerde intihar eğilimi bile gözlenmiştir. Çınlamanın anlamı latincede çalmak olan “tinnire” sözcüğünden köken almıştır.

Çınlamaya ait tarihte ilk bilgiler Mısır yazıtlarına kadar dayanır. Duverney (1683) adlı araştırmacı çınlamayı gerçek ve yalancı olmak üzere ikiye ayırmıştır ve günümüz tıbbında da çınlama objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılır. Objektif çınlama hem hastanın hem de doktorun duyabildiği çınlamadır, subjektif çınlama ise sadece hastanın duyduğu çınlamadır. Bizim ilgilendiğimiz ve işitme sisteminin en yaygın şikayetlerinden biri de subjektif çınlamadır.

Dr. Öğr. Üyesi Tamer HALILOĞLU

Çınlamanın bir yaşlılık şikayeti olduğu için görülme olasılığı da yaşlılıkla birlikte artar. Yaşam boyunca da en sık 40-60 yaşları arasında görülür. Çınlamayı etkileyen en önemli sebeplerden biri akustik travma denilen yüksek sese maruz kalmaktır. Bu da çınlamanın daha erken yaşlarda görülmesine sebep olur.

Son on yılda Botox (botulinium toksin A) kozmetik tıp alanında yaşlanmayı önleyici tedavilerde birinci sırayı almıştır. Yüz kası hareketlerinden kaynaklanan kırışıklıkları güvenli bir şekilde yumuşatma yeteneği Botox u yeniden gençleşme tedavisinde ön plana çıkarmıştır. Peki nedir çınlama ile Botox u bir araya getiren neden? Son çalışmalar migren gibi, nörolojik baş ağrısı gibi hastalıklarda Botox un anlamlı yararlarını göstermiştir. Çünkü Botox etki mekanizması itibariyle sadece asetil kolin salınımını ve dolayısıyla sinir iletisini bloke etmekle kalmaz aynı zamanda sinir yollarında önemli nöropeptidlerin ve nörotransmiterlerin salınımı engeller. Bu da aynı ağrıda olduğu gibi, sinir iletisindeki blokajı sağlayarak çınlamayı iletim yolunda engellenmesini sağlar.

Çınlama şikayeti olan ve Botox tedavisi alacak hastaların; daha önceden botox a karşı bir alerjik reaksiyonlarının olmaması, orta kulakla ilgili daha önceden geçirilmiş herhangi bir hastalıklarının olmaması gerekmektedir. Botox un kullanım kolaylığı ve herhangi bir yan etkisinin çok nadir olması nedeniyle çınlama hastalarının büyük bir kısmında rahatlıkla kullanılabilir. Uygulama daha çok çınlamanın fazla hissedildiği tarafa dört eşit doza bölünerek yapılır. İlk enjeksiyondan sonra ikincisi 4 ay sonra tekrar edilebilir. Uygulama sonrası hastalardan alınan yanıtlarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar alındı.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir