Kadın HastalıklarıKanser & Onkoloji

Meme kanseri hakkında

Meme kanseri nedir ve ne sıklıkta görülür?

Meme kanseri, temelde bir çok faktöre bağlı olarak meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilmekle beraber, en sık görülen tip meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanser denen tiptir. Yine süt üreten bezlerden kaynaklanan ve yaygın bir tip olan “lobüler” kanserler de sık görülür. Ayrıca memenin diğer doku kısımlarından kaynaklanan daha nadir tipleri de vardır.

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserlerin %25 ini oluşturmakta ve kanserlerden ölümlerde birinci sırayı almaktadır. Bu oranlar akılda kolay kalması açısından şöyle ifade edilebilir ki; yaşam boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma ihtimali vardır ve kadınlarda görülen her dört kanserden birisi meme kanseridir.

Meme kanseri tedavisinde cerrahi tek başına yeterlimidir?

Meme kanserinde cerrahi müdahale temel tedaviyi oluşturmakta ise de meme kanseri tedavisi günümüzde, alanında uzman olan bir ekibin desteği ile sürdürülmelidir. Bu ekip genel cerrahi uzmanı, tıbbi onkolog, radyasyon onkoloğu, gibi branşlardan oluşmalı ve cerrahiyle beraber verilecek olan ek tedaviler, ekip tarafından memedeki kanserin gelişim tipine, bölgesel ve uzak yayılımına, hastanın mevcut sağlık performans durumuna bağlı olarak her hastaya gore farklı olarak düzenlenmeli ve verilmelidir.

Bu tedavi tipleri Kemoterapi denilen anti kanser ilaçları ve/veya radyoterapi adı verilen radyoaktif ışın tedavileri ile yine son yıllarda çok yararlı etkileri görülen hormonoterapi adını verdiğimiz ilaç tedavilerinden oluşmaktadır. Cerrahi ile beraber kombine bir şekilde verilen bu tedavilerin her hasta için verilme şekli, dozu ve içeriği belirlenerek, cerrahiden önce, sonra veya her iki şekilde de uygulanabilmektedir.

Op. Dr.İbrahim Çolhan
Op. Dr.İbrahim Çolhan

Meme kanseri ameliyatlarında en sık uygulanan teknikler nelerdir, hangisi tercih edilmelidir?

Meme kanseri ile ilgili olarak genel cerrahi alanında yıllar içerisinde çok ciddi yüz güldürücü ilerlemeler görülmüştür. Daha evvelden hastaların memesiyle beraber göğüs duvarı kaslarınında alınmasını içeren radikal mastektomi dediğimiz ameliyat tekniğinden, bugun uygun hastalarda sadece kanserli alanın çıkarılması ve memenin korunmasını sağlayan cerrahi tekniklerin ağırlık kazandığı bir cerrahi evrim süreci mevcuttur.

Bu gelişmelerin ışığında uygun hastalarda en uygun cerrahi yöntemler seçilerek son derece tatminkar ve yüz güldürücü sonuçların alındığını görmekteyiz. Yani, meme kanseri tedavisinde cerrahi yöntemde en sık, en az veya en az estetik bozan yöntem kullanımından ziyade, uygun hastada uygun yöntemin seçilerek çok kaliteli, sağlıklı ve kalıcı sonuçların alınması hedeflenmelidir.

Meme kanseri ameliyatları sonrasında meme estetiği ne zaman yapılabilir?

Meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamının alınması, veya bir kısım meme dokusunun çıkartılması gibi yaygın bir teknik çeşitliliğimiz mevcuttur. Bu tekniklerin bazılarının içerisinde koltuk altının temizlenmesi gibi girişimlerde yapılmaktadır. Hastaların tercih edilen meme cerrahisi tekniğine bağlı olarak bu cerrahi operasyonlar sonrasında devam tedavisi olan radyoterapi gibi müdahaleler ile beraber, ortalama iyileşme süresi tamamlandıktan sonraki 1 yıllık sureden sonra yapılacak değerlendirmeler ile meme estetiğinin yapılmasının değerlendirilmesi önerilmektedir. Ancak bazı çok erken evre hastalarımızda yapılan minimal cerrahi müdahaleler ve sonrasında ek girişim planlanmaması durumunda ise aynı seansta estetik müdahalenin yapılmasıda mümkün olmaktadır. Yani meme kanseri tedavisi sonrasında meme estetiği zamanlaması hastaya özel olarak cerrahi ekibinizle beraber karar vermeniz gereken bir durumdur.

Op. Dr.İbrahim Çolhan

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir