Sağlık Haber

Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek “okul hemşireleri” görev yapacak

Sağlık Bakanı Koca, pandemi öncesi verdiği bir demeçte, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak bir proje hazırladığını belirtmiş, “Okullarda bir sağlık personelinin mutlak olması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve projenin 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde hayata geçeceğini” ifade etmiştir.

11 Eylül 2020’de, Ortaokul Ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre okul sağlığı hemşireliği zorunlu hale gelmiştir.

Yönetmelikte bulunan ilgili madde ise şöyle;
(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.

Yurtdışında çoğu okulda bulunan okul hemşirelerinin sayısı yıllar ilerledikçe ülkemizde de artış göstermektedir. Bu durumun 250 ve üzeri öğrencisi için zorunlu kılındığı düşünüldüğünde okullarımızda olan okul hemşirelerinin sayısının yükseleceği düşünülmektedir.

Okul Hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını incelemek gerekirse;

Bu bağlamda,

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında “okul hemşiresi” de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.

Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlayacak.

Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak.

Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmeleri hemşire gözlem formuna kaydedecek.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecek.

Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek. Cinsel eğitim ve ruh sağlığı hizmeti verilecek.

Okul hemşiresi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetlerini yürütecek.

Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlamak ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yapmakla görevli olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) tarafından mesleki/kişisel gelişimi arttırmak, alanda bilinçlendirmeyi ve ilgili alanda çalışan personelin donanımını arttırmak amacıyla Okul Hemşireliği eğitim programı oluşturulmuştur.

SAYEM’in bu alanda yaptığı çalışmaların Milli Eğitim ile işbirliğinde olması ülkemizde görev yapacak Okul Hemşirelerinin farkındalığını ve mesleki gelişmini arttırmak amacıyla önemli yer tutmakta ve desteklenmektedir. Eğitim sonunda alınan belgeler ise Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı olacaktır. Ayrıca e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği görülmüştür. İlgili eğitim programına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Merkez ayrıca Sağlık Kurumları için Kalite yöneticiliği ve Sağlık Turizmi gibi yenilikçi Eğitim faaliyetlerimde sürdürmektedir.

https://sayem.subu.edu.tr/egitimler/uzaktan-egitim/saglik-egitimleri/okul-sagligi-hemsireligi-sertifika-programi

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir