Psikiyatri – Ruh Sağlığı

Panik Bozukluğun Tedavisi

Panik bozukluk, beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan, aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir korku ve sıkıntı hissiyle birlikte çeşitli bedensel belirtilerin (çarpıntı, titreme, terleme, nefes almakta zorlanma, göğüste sıkışma hissi, gibi) görüldüğü, yineleyici ataklarla seyreden psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Hastalar yineleyici panik atakların ardından başka ataklar yaşanacağına dair kaygı duyarlar. Bu rahatsızlık kişinin sosyal, mesleki ve eğitim gibi çeşitli alanlarda önemli sorunlar yaşamasına yol açıp yaşam kalitesini düşürebilir.

Uzm. Dr. Zafer Tapancı
Uzm. Dr. Zafer Tapancı

Panik bozukluk oldukça sıkıntı veren ve kişinin yaşamsal etkinliklere katılımını zorlaştıran önemli bir psikiyatrik rahatsızlık olmasına karşın çeşitli psikiyatrik tedavi yöntemleriyle etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Tedavide temel hedefler panik atakların tamamen ortadan kaldırılması ya da en azından kişiyi rahatsız etmeyecek düzeye indirilmesi, panik atak yaşanacağına dair kaygıların giderilmesi, kişinin işlevselliğinin düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması olarak özetlenebilir.

Tedavi planlanmadan önce kişinin belirtileri ve bu belirtilerle ilişkili olaylar, durumlar ayrıntılı olarak değerlendirilip doğru tanı konulmalı ve varsa eşlik eden başka psikiyatrik veya tıbbi durumlar tespit edilmelidir. Tedavi planlanırken hastanın kişisel özellikleriyle birlikte panik bozukluk belirtilerinin şiddeti, sıklığı, süresi ve eşlik eden başka bir psikiyatrik veya tıbbi durumun olup olmadığı göz önünde bulundurularak hastaya özgü bir planlama yapılmalıdır.

Panik bozukluğun tedavisinde psikiyatrik ilaç tedavileri, psikoterapi ve her ikisinin birlikte kullanıldığı tedaviler etkilidir. Evrensel tedavi rehberlerinde panik bozukluğun tedavisinde çeşitli psikiyatrik ilaçların etkili olduğu belirtilmekle birlikte, tedavi etkinliğinin arttırılması ve rahatsızlığın yinelenmesinin önlenmesi için psikoterapi yöntemlerinin de uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır.                                                                     

Panik bozukluğunun tedavisinde etkinliği kanıtlanmış çeşitli ilaçlar mevcuttur. İlaç tedavilerinin etkin dozda kullanılması çok önemlidir. İlaçların yararlı etkileri ilk haftanın sonundan itibaren ortaya çıkmakla birlikte belirgin bir şekilde tedavi edici etkileri 6-8 haftada ortaya çıkmaktadır. İlk hafta içinde bazı kişilerde ilaçların hafif ya da orta şiddette yan etkileri görülebilmekle birlikte bu yan etkiler 10 gün içinde büyük ölçüde kendiliğinden geçmektedir. Tedavi belirtilerin giderildiği dozda  8-12 ay devam ettirilmelidir

Panik bozukluk tedavisinde bireysel veya grup terapileri en az ilaç tedavileri kadar etkili bulunmuştur. Panik bozukluğun tedavisinde en etkili yöntemlerin başında Bilişsel Davranışçı Terapi gelmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi ile hastanın belirtilerinin etkili bir şekilde ve çoğu zaman ilaçlardan daha kalıcı olarak düzeldiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Psikodinamik Terapiler,Kişiler Arası Terapi, Duygu Odaklı Terapi, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Panik Bozuklukta uygulanan diğer tedavi yöntemleridir.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir