Nöroloji-Beyin, Sinir Sağlığı

Tinnitus’ta çaresiz değilsiniz

Ortamda sesli bir uyaran olmadan kişinin ses algılamasına tinnitus diğer bir deyişle kulak çınlaması denilmektedir. Algılanan ses; çınlama, uğultu, rüzgâr sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi değişik tonlarda ve özelliklerde tarif edilebilir. Özelliğine bakılmaksızın her türlü ses “çınlama” ya da “tinnitus” olarak isimlendirilmektedir.

Kulak çınlamasına neden olabilecek çok sayıda sebep vardır. Bunlar arasında dış kulak kanalında salgı birikimi gibi basit bir sebep olabileceği gibi çok nadir de olsa kötü huylu tümör gibi ciddi bir sebep de olabilir. Bu nedenle tüm kulak çınlamalarının önemsenmesi ve temel muayene ve değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL
Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL

Kulak çınlaması her yaşta izlenebilen bir problem olmakla beraber daha çok ileri yaşlarda görülmektedir.

Tinnitus = kulak çınlamaları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır.

  1. Objektif tinnitus: Dışarıdan net olarak duyulmasa da kulak bölgesinden ya da komşu organ ve dokulardan kaynaklanan gerçek bir ses mevcuttur. Bu ses dikkatli dinleme ile muayenede de fark edilebilir. Genellikle damar içeriği zengin tümörlerde ya da damar kökenli anomalilerde kanın damarlar içinde akarken yaptığı türbülansa bağlı oluşur. Orta kulak ya da östaki kanalı çevresindeki adalelerin istemsiz ritmik kasılmaları da objektif tinnitusa neden olabilmektedir.
  2. Subjektif tinnitus: Kulak çınlamaların asıl büyük grubudur. Ortamdan ya da vücuttan kaynaklanan herhangi bir ses yokken algılanan seslerdir. En sık görülen sebepler olarak şunlar sayılabilir:

İç kulaktaki işitme organının (koklea) yaşlanması

Çeşitli nedenlerle oluşan işitme kayıpları

Kulağa giden damarlarda daralma ve dolaşım bozukluğu

Gürültülü ortamlarda bulunma (ses travması)

Orta kulak iltihapları

Dış kulak yolu hastalıkları

Kolesterol ve diğer yağların yüksek oluşu

Hipertansiyon

Psikolojik faktörler (depresyon , gerginlik)

Kullanılan ilaçlar (aspirin,bazı antibiyotikler..)

Çınlamanın başlı başına bir hastalık olmayıp, başka bir patolojinin belirtisi olduğu göz önünde tutularak teşhis konulmaya çalışılmalıdır. Ancak çoğu vakada çınlamanın gerçek sebebi tespit edilemediği için tedavide hedef çınlamanın azaltılması ya da çınlama ile yaşamaya adaptasyon olmaktadır.
Kulak çınlaması ile başvuran hastada yapılması gerekenler.

Detaylı bir hikaye ve tam bir fizik muayene

Odyolojik testler (orta ve iç kulağa yönelik)

Kan basıncı ölçümü

Kan tahlilleri (kan şekeri, kolesterol,karaciğer, tiroid hormonu tetkikleri)

Radyolojik İncelemeler (şüphelenilen patolojiye yönelik olarak normal grafiler, bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonans görüntüleme)

Yapılan tetkikler sonucunda eğer çınlamaya sebep olabilecek bir hastalık bulunursa, o hastalığın tedavisi yapılmaya çalışılır. Ancak mevcut hastalığın başarılı tedavisi bile çınlamayı tam olarak ortadan kaldırmayabilir.

Tinnitusun tedavisi nedir?

Bir hastalığın tedavisi ya küratif veya semptomatik olur. Küratif tedavide hastalığa yol açan etkenler ve mekanizmalar düzeltilerek tedavi sağlanmaktadır.

Semptomatik tedavide ise hastalığın yol açtığı sonuçlar ve yakınmalar giderilerek veya azaltılarak tedavi sağlanır.

Tinnitusun küratif tedavisi, tinnitusa yol açan özel sebebin tanımlanması, yerinin saptanması ve düzeltilmesi ile sağlanır.

Tinnitusa yol açan tedavi edilebilir hastalıkların tedavisi öncelik taşır. Subjektif tinnituslu hastaların %5 kadarında tinnitusa neden olan hastalık teşhis edilip iyileştirilir ve Tinnitus geçer. Geriye kalan %95 hastada, subjektif tinnitusun etkeni bulunamadığı için, sebebe yönelik bir tedavi yoktur.

Tinnitus için herhangi bir cerrahi tedavi de henüz bulunamamıştır. İşitme sinirinin kesilmesi veya iç kulağın tamamen çıkarılması, Tinnitusu yok etmek şöyle dursun daha çok artırmaktadır.

Kulak çınlaması olan hastalar aşağıda sıralayacağımız durumlardan kendilerini uzak tutmalıdırlar.

· Yüksek gürültüden kesinlikle kaçınmak.

· Tansiyonun kontrol ettirmek ve düzenlemek.

· Yemeklerde tuz miktarını azaltmak.

· Kahve, kola ve sigara gibi uyarıcılardan kaçınmak.

· Her gün düzenli egzersiz yapılmalı ve bol su alınmalıdır.

· Aşırı yorgunluktan kaçınıp yeterli istirahat edilmeli.

· Gürültüden yakınmayı bırakıp çınlamaya alışmaya çalışmalı.

· Maskeleme: Çınlama sesiz ortamlarda daha belirgin olur. Bu nedenle bulunduğunuz ortamda alçak sesli radyo paraziti çınlamayı maskeleyebilir. Çınlamayı örten işitme cihazları da mevcuttur bunları temin edebilmek için doktorunuza başvurun. Bu cihazları kullanan kişiler bazen cihazı çıkardıktan sonra bir kaç saat daha çınlamalarını duymazlar.

Tedavisi:

KBB uzmanlarınca yapılan tedaviye cevap vermeyen ve bu klinik tablonun üzerinde 3 aydan fazla zaman geçen hastaların tamamlayıcı yöntemlerine başvurmasında fayda var.

Destekleyici tedavilerde hastalığın ortayı çıkış neden farklı olarak sorgulandığında modern tıp açısında gözden kaçan durumlar değerlendirilir.

Burada bir kombinasyon tedavisi daha anlamlı olmaktadır.

Kullanılacak ve hastanın sorunun çözümünde katkı sunabilecek metotlar başlıca şunlardır:

Nöralterapi

Manuel Tıp

Manyetik alan ve biyoinformatif tedavi

Lazer ve Colorpunktur ile regülasyon

Akupunktur

Stres kaynaklı sorunlarda limbiksistem regülasyonu

Hömopatik ve fitoterapik destek

Şelasyon ve detoksfikasyon tedavisi

Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi

Hüseyin Nazlıkul

Nöralterapi Derneği Başkanı

Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği II. Başkanı

Manuel Tıp Derneği II. Başkanı FİMM Türkiye de tek Eğitmen Eğitmeni

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir