Nöroloji-Beyin, Sinir Sağlığı

Migren tedavisi nasıl olmalıdır?

Migren tek taraflı (ense, göz, alın, şakak, kulak, baş yarısı) lokalize/yaygın,zonklayıcı nitelikte,orta/ağır şiddette, 4-72 saat sürebilen şiddetli baş ağrısı atakları şeklinde nitelendirilebilir. Migren baş ağrısının şiddeti, yeri, şekli, sıklığı, süresi, başlangıç belirtileri (aura) aynı kişilerde bile değişkenlik gösterebilir. Genetik geçiş söz konusudur. Genellikle ergenlik çağında başlar, 30-40 yaşlar en sık gözlemlendiği yaşlardır ve ilerleyen yaşla birlikte azalma eğilimindedir. Kadın/Erkek görülme sıklığı kabaca 3/1 oranındadır. Nörolojik ve fiziksel muayene bulguları normaldir. Görüntüleme (Kranial MR/BT/anjio), EEG, laboratuar incelemeleri genellikle normaldir. Migrende yapılan muayene ve testler diğer hastalıkları dışlamak amacı ile yapılır.

Migren tedavisi koruyucu tedavi (proflaksi) ve akut atak tedavisi olarak ikiye ayrılır. Sık tekrarlayan, şiddetli, süresi uzamış ya da zaman içerisinde süreğen hal alan baş ağrılarında proflaktik tedavi uygulanır. Proflaktik tedavinin kişiye özel olarak seçilmesi gerekmektedir. Migren atağını tetikleyen faktörler varsa engellenmesi, ilaç tedavisi/ilaçsız alternatif tedavi yöntemleri/botulinum toksini uygulaması yapılabilir. Akut atak tedavisinde ise migrene spesifik ilaçlar tercih edilir.

Uzm. Dr. Aycan AYDOĞMUŞ
Uzm. Dr. Aycan AYDOĞMUŞ

Son 20 yıldır klinik tıpta botulinum toksini uygulamaları artmıştır. Nörolojik hastalıklarda; hareket bozuklukları, spastisite, otonomik hiperaktivite ile seyreden sendromların tedavisinde ve kronik migren proflaksisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botulinum toksini kas sinir kavşağında presinaptik keseciklerden asetil kolin salınımını inhibe eder. Doza bağımlı ve geri dönebilir kas paralizisine yol açar. Uygulamadan 2 hafta sonra etki maksimum düzeye gelir, 2-4 ay sonra gelişen aksonal filizlenme toksine bağlı etkiyi sonlandırır. Toksinin nosiseptif liflerin periferik sensitizasyonu inhibe ettiği ve böylece santral sensitizasyonu azalttığı tahmin edilmektedir. Bunun sonucunda periferden santral sinir sistemine ulaşan ağrı sinyalleri azalır.

Kronik migrende spesifik baş ve boyun kasında 31 noktaya, sabit dozda botulinum toksini enjeksiyonu yapılmaktadır. Hastaların klinik durumuna göre enjeksiyon noktası 39 a kadar arttırılabilir. Tedavi etkinliği yaklaşık 10 günde başlar ve yeni enjeksiyon için önerilen süre 3 aydır. Bu süre içerisinde hastalara migren günlüğü tutmaları önerilir. Botox uygulaması migren proflaksisinde etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Güncel proflaktik tedavilere yanıt vermeyen, ağrı sıklığı ve şiddeti nedeni ile günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenen kronik migren tanılı olgularda tercih edilebilecek etkili bir seçenektir.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir