Kadın HastalıklarıKanser & Onkoloji

Miyom

Miyom Nedir?

Rahmin düzkas hücrelerinden kaynaklanan selim yani iyi huylu tümördür. Kadın leğen kemiği içinde en sık görülen neoplazmdır.

Miyom oluşmasının sebepleri nelerdir?

Rahim düzkas hücrelerinden somatik mutasyonla geliştiği düşünülmektedir.
Translokasyon ve delesyon en sık kromozom 12’de görülür
Aynı rahimdeki her bir miyom farklı mutasyonlardan kaynaklanabilir

Op. Dr. Melik Yazır
Op. Dr. Melik Yazır

Miyomlarda hangi reseptörler bulunur?

Östrojen ve Progesteron Miyom, endometrium ve myometriumdan daha fazla reseptöre sahiptir.

Miyomda reseptör konsantrasyonu nasıl değişir?

Adet döneminin ilk 18. gününde en fazla reseptör konsantrayonuna sahiptir.

Miyomlar rahmin hangi bölümlerinde bulunur?

İntramural – Miyometrium’un içinde
Submukozal – Endometrial boşluğa doğru büyüyen
Subserozal – Miyometriumdan karon boşluğuna doğru büyüyen
İnterligamenter – Broad Ligament içine doğru büyüyen
Parazitik – Karın içinde başka bir organdan beslenerek büyüyen
Pedanküle – Dar bir sapla miyometriuma bağlanıp karın boşluğuna, endometrium boşluğuna büyür
Miyom görülme oranı nedir?

Üreme yaşlarındaki kadınların % 20 – 25 ‘de bulunur. Afrika ve Amerikalı kadınlarda daha fazladır.

Miyomların cerrahi müdahalelere etkisi nedir?

Histerektomi yani rahim alma ameliyatlarının üçte biri miyom nedeniyle yapılır. Miyomun neden olduğu diğer cerrahi müdahaleler; tanısal ve operatif laparoskopi veya histeroskopi, miyomektomi, tanısal küretaj. Menoraji olarak görülen anormal kanamalar miyomlarda görülen en sık semptomdur.

Miyomlar niçin anormal kanamalara neden olur?

Bu konuda çeşitli teoriler vardır.

 • Endometrial mukoza yüzey alanında artma, kanama artışına yol açar.
 • Miyomlar rahmin kasılmasını ve kanmayı azaltmasını engeller.
 • İntramural miyomlarda, myomlar endometrial venüllere baskı yaparak genişletir ve kanamayı arttırır.

Miyom ağrılara neden sebep olur?

Bu konuda kesin neden bilinmemekle birlikte, neden olduğu düşünülen teorik nedenler vardır.

Karnöz kırmızı dejenerasyon : Miyomların içindeki kanamalar ve dejenerasyonlar akut kasık ağrısı, hafif ateş, hafif peritonial, belirtiler ve nadiren lökositoz oluşmasına neden olur.
Pelvik baskı : Miyomun makata ve mesaneye yaptığı baskı ile sık idrara çıkma, idrar kaçırma, tuvalete yetişmekte zorluk ve makata vuran ağrıya neden olur.

Miyomlar gebe kalmayı nasıl engeller?

Döllenmeyi engeller : Kornual yani tüplerin rahme girdiği bölgede bulunan miyom her iki tübüde tıkayabilir.
Döllenen yumurtanın rahime yerleşmesini veya rahim içinde gelişmesini engeller : Döllenme olabilir fakat döllenen bu yumurtanın rahime yerleşmesini,oraya tutunmasını veya plasenta oluşturmasını özellikle submukozal miyomlar engeller.
Miyomlar gebeliğin miada ilerlemesini engeller : Miyomlar rahmin erken yani miada varmadan kasılmasını sağlayarak erken doğuma neden olurlar.

Miyomun gebeliğe olumsuz etkilerini nasıl engelleriz?

Gebelik planlayan hasta gebe kalmadan önce doktoruna giderek gebelik öncesi muaynesini ve gerekli testleri yaptırmalıdır. Rahminde miyom saptanan hastanın doktoru tarafından değerlendirilerek miyomun gebelik için sakıncalı olup olmadığına karar verilmlidir. Gerekli görüldüğünde cerrahi müdahale ile miyom rahimden çıkarılır. Bazı durumlarda miyom gebeliği etkilemeyebilir ve operasyona gerek duyulmaz.

Miyom gebelikte hangi komplikasyonlara neden olur?

Normal doğum sırasında bebeğin doğum kanalına girmesini engelleyebilir. Bu durumda sezeryanla doğum yapmak gerekir.
Rahmin içine doğru veya yakın gelişen miyomlar rahimle beraber rahim ağzından vajene doğru sarkabilir, bu duruma rahmin inversiyonu denir.
Gebelikte miyomlar büyüyebilir. Bu büyüme sonrasında miyomun merkezinde kırmızı dejenerasyon denen bozulma başlar. Bu durum hastaya ağrıya neden olabilir.

Miyomlarda ani büyüme neyi gösterebilir?

Leyomiyosarkom miyomların habis yani kanser halidir. Bu durum miyomu taklit edebilir. Miyom kontrollerinde eğer miyom hızlı büyüyorsa kanser yönünden değerlendirilmelidir.

Miyom olarak saptana kitlelerde kanser oranı nedir?

Miyom olarak patololojiye gönderilen örneklerin yaklaşık binde biri ile yüzde biri arasında kanser saptanır.Kanser ellili ve atmışlı yaşlarda daha sık gözlenir.

Belirtisi olmayan miyomların takibi nasıldır?

 • Seri muayneler ile büyüme oranı saptanır.
 • Ayrıntılı hikaye almakla yeni beliren semptomlar saptanır.
 • Miyomlar hızlı büyümediğinde yıllık veya altı aylık takipler ile izlenmektedir.
 • Hızlı miyom büyümesi gözlendiğinde takipler sıklaştırılmlıdır.

GnRH Agonistleri miyom ölçümlerini nasıl etkiler?

 • GnRh salınmasını engel olarak, 2 haftalık kullanımdan sonra azaltır. Böylece yumurtalıklardan östrojen salınımını azaltır ve hipoöstrojenik durum oluştrur.
 • Miyom ölçülerini yaklaşık yüzde elli küçülmesini sağlar.
 • Miyomda küçültme etkisi 12. haftada maksimum olur, bu süreden sonra miyomda küçülme gözlenmez.

GnRH Agonistleri ile tedavinin yararları nelerdir?

 • Adette kan kaybını azaltır.
 • Cerrahi öncesi kansızlığı azaltır.
 • Ameliyat sırasında kan kaybını azaltır.
 • Rahmin alınmasına ihtiyacı azaltır.

GnRH Agonistleri ile tedavi ne kadar sürdürülmelidir?

Genel olarak yan etkiyi azaltmak için tedavi süresi altı aydan kısa sürmelidir.

GnRH Agonistlerinin yan etkisi nelerdir?

Hastalarda menopoz semptomlarına benzer şikayetler gözlenir.

Miyomektomi nedir?

Miyomların cerrahi olarak rahimden çıkarılmasıdır. Genellikle rahmin korunması ve çocuk beklentisi varsa kısırlığın önlenmesi için yapılır.

Miyomektominin yararları nedir?

Adette oluşan aşırı kan kaybını engeller.
Kasıklarda meydana gelen ağrıyı ortadan kaldırır.
Hastada miyom nedeniyle oluşan ruh halinde bozulmaları düzeltir.

Daha Fazla Göster
Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir cevap yazın