Nöroloji-Beyin, Sinir Sağlığı

Migren başağrıları (1)

Migren nedir?

Migren, yineleyen başağrılarına neden olan bir başağrısı hastalığıdır. Migren başağrısı genelde şiddetlicedir fakat hafif ağrılar da yaşanabilir. Ağrı sırasında, şart değilse bile birçok hastada başı oynatmak, ışığa veya yüksek sese maruz kalmak ağrıyı arttırır. Ağrı sırasında mide bulantısı hatta bazen kusma olabilir. Ağrı çoklukla zonklayıcı, çoğu hastada da tek taraflıdır. Ağrı kesici alınmadığında 4 saat ile 3 gün arası bir süre devam eder.

Migren neden olur?

Prof. Dr.Mustafa Ertaş
Prof. Dr.Mustafa Ertaş

Migren genetik zeminde ortaya çıkan bir hastalık olmakla birlikte migrenli bireyin çocuğunun mutlaka migrenli olacağı anlamına gelmez. Keza, migrenli kişinin anne veya babasında da migrenli birey bulunma ihtimali %60 dolayındadır. Kız veya erkek çocuğa benzer şekilde taşınsa bile ilerde kız çocuğunda ortaya çıkma ihtimali, erkek çocuktakinden 3 kere daha fazladır.

Migrende ağrıyı doğuran nedir?

Migren atağı, ağdıran önce başlar aslında. Migreni tetikleyen, farkettiğimiz veya farketmediğimiz bir neden, beyinde anormal bir takım olaylar zincirini başlatır ve bu olaylar, beyin zarında ve beyin zarı damarlarında mikropsuz, bir çeşit iltihaplanma ile sonuçlanır. Bu iltihaplı yapılar da, zonklayıcı, başın hareketiyle artan ağrıya neden olur.

Migren neden kadırlarda daha sık görülür?

Migren hastalığı, genetik yatkınlık olarak kadın veya erkek gözetmese de, kadınlık hormonları, migren ağrılarının ortaya çıkışında oldukça önemlidir. Bu hormonal dalgalanma, kadınlarda erkeklerden belirgin derecede sık ortaya çıkışın ana nedenidir. Bu yüzden, çocukluk yaşlarında ve ileri yaşlarda kadın-erkek farkı azalırken, kadınların hormonal aktif olduğu yaşlarda kadınlarda migren atağı görülme sıklığı, 18 yaş ve üzeri kadınlarda her üç kadından birinde olacak denli sıklığa ulaşır.

Migren, doğumla birlikte başlar mı?

Migrenli kadınların büyük bölümünde doğum sonrası migren atakları eninde sonunda ortaya çıkar fakat doğumu izleyen gün de ataklar başlayabilir, 6 ay, bir yıl veya daha uzun bir süre sonra da başlayabilir ki bu atakların ortaya çıkışını geciktiren faktörlerden biri de emzirmedir.

Migrenin değişik türleri var mıdır?

Migrenin değişik türleri vardır. En sık olan migren türü “Aurasız migren” denen, sadece başağrısının olduğu migrendir. Aurasız migrene göre çok daha seyrek olan “Auralı migren” hastalığında ise ağrıdan hemen önce veya ağrıyla birlikte 5 ila 60 dakika kadar sürebilen, bir yanı, bir bölgeyi veya iki yanlı olarak etraf alanı görememe veya puslu görme, ışıklı noktalar veya dalgalanan çizgiler görme gibi görsel belirtiler algılanır. Aura denen bu belirtiler her migren atağında olmayabilir ve çoğu auralı migren hastasında bu auralı atakların sıklığı birkaç ayda birdir. Oysa aynı hastada, auralı ataklardan çok daha sık olarak, genelde daha hafif başağrılı, aurasız ataklar olabilir ya da auralı atak dışında hiç başağrısı olmayabilir. Aura sadece görme belirtisi şeklinde olmayabilir. Beraberinde konuşmada tutukluk veya kelimeleri karıştırma, veya yüzde veya bir yanda kolda uyuşma da olabilir. Nadiren aura felç şeklinde olabilir ve bu felç durumu bir güne dek uzayabilir, ya da çift görme, şiddetli dengesizlik gibi auralar da olabilir.

Migren atağının geleceği anlaşılabilir mi?

Migrenli hastaların %40 kadarında ağrıdan dakikalar, saatler önce bir takım öncü belirtiler ortaya çıkabilir, örneğin boyunda bir gerginlik, huzursuzluk, ardarda esneme, tatlı yeme isteği gibi

Migren ağrısının özelliği nedir?

Migren ağrısı kişiden kişiye ve hatta aynı kişide bile farklılıklar gösterebilir. Her migrenlide veya her atakta olmasa bile genellikle migren ağrısının özellikleri, genelde orta şiddette veya şiddetli ağrılar yaşanması, tek taraflı (örneğin bir göze veya başın bir yanına vuran) ağrıların da olması, ağrının zonklayıcı olması, ağrı sırasında öne eğilme veya başı hareket ettirmenin ağrıyı arttırması, ağrı sırasında ışıktan, sesten, hatta bazen kokudan bile rahatsız olma, ağrı sırasında mide bulantısı olabilmesidir ve ağrının ağrı kesici alınmadığında 4 ila 72 saat (3 gün) sürebilmesidir.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir