Girişimsel Radyoloji

Dural arteriovenöz fistüller (dural avf, davf)

Dural arteriovenöz fistül (Dural AVF) nedir?

Dural arteriovenöz fistüller (Dural AVF’ler), beyni saran ve dura denen tabaka yüzeyindeki arterler (atardamar) ile venler (toplar damar) arasındaki anormal bağlantılardır (fistüller). Yer yer yumak tarzında düzensiz anormal damarlar eşlik eder. Dural arteriovenöz malformasyon olarak da isimledirilirler.

Dural arteriovenöz fistüller (Dural AVF) hangi şikayetlere ve bulgulara yol açar?

Dural AVF’ler klinik olarak oldukça değişkendirler. Spontan kürden ölümcül kanamalara kadar değişen klinik gidiş gösterebilirler. Sıklıkla pulsatil tinnitus, tril, kranyal sinir felçlikleri, göz semptomları, kafa içi basınç artışı ile ilişkili olarak baş ağrısı, bulantı-kusma, epileptik nöbetler, fokal nörolojik bulgular ve intrakranyal kanama görülebilir. Çocuklarda yüksek akımlı fistüllerde hidrosefali (beyin boşluklarında genişleme) görülebilir.

Prof. Dr.Erol Akgül
Prof. Dr.Erol Akgül

Dural arteriovenöz fistüller (Dural AVF) tedavi edilebilir mi ve tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi seçenekleri içinde herhangi bir tedavi yapılmaması, konservatif yaklaşım, palyatif (kısmi ve şikayetlere yönelik) veya tam endovasküler (damar yoluyla) tedavi, cerrahi, endovasküler, cerrahi ve radyoterapi kombinasyon sayılabilir. DAVF’lerin doğal gidişi kendiliğinden tamamen gerilemesinden ölüme yol açan kanamalara kadar değişen geniş bir spektrum gösterir. Bu nedenle prognoz ve tedavi açısından tam bir anjiografik değerlendirme gerekir. Hangi tip olursa olsun, eğer intrakranyal basınç artışı var ise kesin tedavi gerekir.

Dural arteriovenöz fistüllerde (Dural AVF) konservatif tedavi nedir?

Konservatif tedavide el ile kompresyon yapılır ve varsa oküler semptomlar medikal olarak tedavi edilir. Manüel kompresyonla fistülün kapanma oranı yaklaşık % 30’dur. Genel olarak semptomu olmayan hastalar izlenebilir ve benign olduğu düşünülen ve oküler semptomları ve tinnitusu olan hastalarada manüel kompresyon yapılabilir.

Dural arteriovenöz fistüllerde (Dural AVF) endovasküler (damar yoluyla) tedavi nasıl yapılır?

Endovasküler tedavinin amacı lezyonun tam tedavisi, yüksek riskli fistülün düşük riskli hale getirilmesi veya semptomların giderilmesi olabilir. Tam ve kalıcı tedavi ancak tüm besleyici arterlerin veya venöz drenajın embolik (tıkayıcı) materyal ile tıkanması ile olur.

Kavernöz sinüs fistüllerinde (indirekt) aynı taraf, eğer kateterize edilemezse karşı taraf inferior petrozal sinüs kateterize edilerek embolizasyon yapılabilir. Embolizasyona bağlı komplikayon oranı % 2-10 arasında değişmektedir.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir