Nöroloji-Beyin, Sinir Sağlığı

Migrende botox tedavisi

Kronik Migrende Botox Tedavisi

Migren ağrısının karekteristik özelliklerini gösteren, ayda 14 günden daha fazla süren migren formuna kronik migren denir. Tedavi edilmesi her zaman kolay olamayan,yaşam kalitesini bozan bir durumdur.

Ayın yarısından fazlasında kişiyi günlükyaşamdan alıkoyan ağrılar mevcuttur. Tedavisinde migren profilaksisinde kullanılanilaçlar başarısız olduğunda son yıllarda gündeme gelen tedavi Botox uygulamasıdır.

Uzm. Dr. Ebru PARLAYAN
Uzm. Dr. Ebru PARLAYAN

Kronik migrende Botox uygulaması etkinliği

Botox, ilk kez yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi için 2002 yılında FDA onayı almıştır.Yaygın olarak kozmatik alanda kullanımı sürmektedir. Botox tıpta kronik migren dışında spastisite, aşırı terleme, distoniler, hemifasiyal spazm, bruksizim (diş sıkma) tedavilerinde de kullanılmaktadır.

ABD’de yapılan PREEMPT çalışması*, kronik migren hastalarında Botoks’un profilaktik (önleyici) baş ağrısı tedavisi olarak güvenilirlik profilini ve etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonrasında botox tedavi yönteminin kronik migrende ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkin bir çözüm olduğunu ortaya koymuştur. Bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migreni olan hastaların dörtte üçünde etkili olduğunu göstermiştir. Bu bilimsel kanıt üzerine botox enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacıyla kullanımı ABD ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında onaylanmıştır.

Kronik migren tedavisinde Botox nasıl uygulanır?

Kronik migren tedavisinde, botulinium toksin kafa ve boyunda 7 bölgede 31 enjeksiyon noktasından belirli dozda yapılır ve 12 haftada bir tekrarlanabilir. 31 enjeksiyon çok ince iğne uçları aracılığı ile uygulanır. Hastanın tolere edemeyeceği derecede ağrılı bir işlem değildir.

Botox tedavisi ne zaman sonuç verir? Ne oranda başarılı olabilir?


Kronik migrende botoks tedavisi, yapılmış klinik çalışmalara göre uygulamadan sonra 10 gün içinde etki göstermeye başlamaktadır. Az oranda hastada ilk uygulamada yarar görülmeyebilir. Bu hastalarda 12. haftada yapılan ikinci uygulamadan sonra etki başlamaktadır.

Botox tedavisi tekrarlanmalı mı?


Kronik migren tedavisinde ilk botox uygulaması sonrasında ağrılar tamamen kesilse bile ilk tedaviden 12 hafta sonra 2. doz rutin olarak uygulanır. Yapılan çalışmalarda 2. dozun yapılmadığı hastalarda atakların kısa süre sonra tekrar başladığı saptanmıştır. 2. uygulamadan 12 hafta sonra yapılacak olan 3. dozun uygulanıp uygulanmamasına hastanın mevcut durumuna göre hekim tarafından karar verilir.

* PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine ProphylaxisTherapy – Migren Profilaksi Terapisini Değerlendiren Faz III Araştırma)

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir