Girişimsel Radyoloji

Skrotal varikosel renkli doppler ultrasonografi

SKROTAL TESTİS VARİKOSEL DOPPLER DOPLER RENKLİ USG

Varikosel, infertilite, testiküler büyümede ve gelişmede yetersizlik, rahatsızlık ve ağrı semptomları oluşturan androlojik bir patolojidir. Varikosel testis venlerinde venöz valvlerin yetersizliği veya yokluğu nede-niyle ters akımın etkisiyle meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu nedenle varikosel tanımı; testiküler venlerde ters akım (reflü) ve/veya dilatasyon olarak da yapılmaktadır. Varikosel, infertilite, testiküler büyümede ve gelişmede yetersizlik, rahatsızlık ve ağrı semptomları oluş-turan androlojik bir patolojidir. Varikosel testis venlerinde venöz valvlerin yetersizliği veya yokluğu nedeniyle ters akımın etkisiyle meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu nedenle varikosel tanımı; testiküler venlerde ters akım (reflü) ve/veya dilatasyon olarak da yapılmaktadır.

Uzm. Dr.Cem Ustaoğlu
Uzm. Dr.Cem Ustaoğlu

TEŞHİS WHO

varikoselin teşhis kriterlerini tanımlamıştır . Bu tanımlanan ve konsensusla kabul edilen kriterlere göre varikosel tanısı klinik muaye-neyle yapılır ve renkli doppler USG ile konfirme edilir. Antegrad ve retrograd embolizasyon ve sklerotera-piyle tedavi yapılan merkezlerde radyolojik görüntüleme ile teşhis konfirme edilir. Klinik muayeneyle tanı konulamayan sadece yardımcı tanı yöntemler ile tesbit edilen vari-koseller subklinik varikosel olarak adlandırılmaktadır.

KLİNİK MUAYENE

İdeal teşhis için deneyimli klinisyen, uyumlu hasta ve ılık bir oda gereklidir. Skrotum muayenesi hasta ayakta dururken yapılmalıdır. Grade1 sadece ayakta ve valsalva sırasında palpe edilebilen varikoseldir. Grade 2 hasta ayaktayken palpe edilebilen varikosellerdir. Grade 3 hasta ayaktayken palpe edilebilen ve gözle görülebilen varikosellerdir. Muayenedeki karakteristik bulgular genellikle solda testisin üst kısmında venlerde kalınlaşma ve aynı tarafta testiküler atrofidir. Karakteristik bulgulara çift taraflı olarak rastlanabileceği gibi situs inversuslu hastalarda izole sağ varikosel bulunabilir ve bazen renal tümörler, retroperitoneal kitleler ve lenfadenopatiler nedeniyle sağ varikosel oluşabilir. Valsalva manevrası sırasında artan spermatik kord asimetrileri variko-seli gösterir. Kuvvetli kremasterik refleksi olan veya yüksek yerleşimli testisi olanlarda valsalva manevrası sırasında testislerin hafif traksiyonu spermatik kordların daha güvenilir muayenesini sağlayabilir. Hasta uzandığında varikoselin derecesinin azalması veya bilateral kalın olarak palpe edilen kordların yatıldığında düzelmesi varikoseli gösterir.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir